Více než 53 % žen aktivně neinvestuje, investice více zvažují a upřednostňují fondy

Pokud jde o ženy a investování, je jednou z hlavních výzev odstranění rozdílů v investování mezi muži a ženami, o čemž se příliš nemluví, a přesto je třeba to změnit. Ženám nejsou čísla cizí, protože převážná většina z nich spravuje měsíční rozpočet domácnosti. A přesto, pokud jde o investování na finančních trzích, mají tendenci zaostávat za muži. Jasně to ukazuje průzkum digitální investiční platformy.

Přestože je v dnešní době velký počet opravdu úspěšných ženských investorek, více než polovina z nich z nějakého důvodu stále neinvestuje. Průzkum GOBankingRates mezi více než 1 000 ženami ve věku od 18 do 65 let žijícími v USA zjistil, že více než 53 % žen aktivně neinvestuje. Podle odhadu odborníků počet investujících žen v Česku bude ještě menší. Jaké jsou důvody a jak to změnit?

Podle studie společnosti Fidelity například ženy častěji nakupují a drží akcie na dlouhou dobu, protože se zaměřují na budoucí cíle, jako je důchod nebo spoření na vysokou školu pro své děti než na dnešní výkonnost trhu.

Muži se naopak častěji zapojují do aktivního obchodování, protože se zaměřují na okamžité výnosy. Ženy mají tedy obvykle nižší toleranci k finančnímu riziku než muži. Dodnes se můžeme setkat s případy, kdy mají ženy mnohem nižší platy než muži, a i to může být důvodem proč se do investování tolik nehrnou. A když už se rozhodnou investovat, mají tendenci si o svých investičních rozhodnutích udělat větší průzkum.

Přestože ženy mají tendenci investovat konzervativněji než muži, není to nutně proto, že by se více vyhýbaly riziku. I když mají obecně nižší toleranci k riziku třeba díky výše zmíněným nepříznivým okolnostem, kterým čelí.

„Čas, který věnují zkoumání svých rozhodnutí, jim spíše pomáhá podstupovat přiměřenější míru rizika – a nedělat impulzivní pohyby s penězi, které jsou vyvolány emocemi nebo krátkodobými trendy,“ říká Jana Večerková z investiční realitní crowfunding platformy BrikkApp, https://www.brikkapp.com/.

Finance pod kontrolou, ale ne teorie

Přestože se ženy stále více podílejí na tvorbě rodinného rozpočtu a velmi často jsou zodpovědné za jeho správu, většina z nich se cítí být méně informovaná než muži, pokud jde o investování. Ženy, které se chtějí v této oblasti zorientovat, než začnou jednat, často uvádějí, že je odrazuje žargon a časté změny předpisů. Jejich touha po informacích se bohužel příliš málo promítá do činů: podle společnosti Fidelity sice 88 % žen tvrdí, že větší finanční vzdělání by zvýšilo jejich důvěru v investování, ale pouze 6 z 10 žen se skutečně obrátilo na finančního poradce.

Ženy upřednostňují fondy, jaké jsou ale další možnosti?

Jedním z faktorů, které mohou vysvětlovat takový rozdíl mezi investujícími ženami a muži, je povaha produktů, do kterých investují. Několik studií ukazuje, že ženy dávají přednost fondům, které se řídí zásadou “pomalu, ale jistě”, před individuálními akciemi, z definice volatilnějšími.

Investování těžce vydělaných peněz může být náročný úkol, zejména pokud jste začátečník. Rychlé vyhledávání na internetu vás může zahltit množstvím informací a produktů a způsobit, že budete jen zmatení a zcela vás to od investování odradí. Níže naleznete výčet pár možných cest kudy se během investování můžete vydat.

Podílové fondy – Akciové trhy jsou notoricky známé svou volatilitou. Když vsadíte správně, znásobíte své peníze. Někdy se však i ta nejlepší sázka může zvrtnout a zlikvidovat každou investovanou korunu. Celkově je to riskantní záležitost a pandemie ji ještě více zvýšila. To by vám však nemělo zabránit v tom, abyste to vyzkoušeli. Podílové fondy vám umožňují využívat výhod trhu a zároveň se vyhnout nevýhodám. Dělají to tak, že snižují riziko prostřednictvím diverzifikace – procesu, při kterém jsou vaše peníze investovány v různém poměru mezi akcie, dluhopisy a termínované vklady různých společností. Když ceny akcií rostou, vyděláváte. Když se trh koriguje, z dluhopisů a termínovaných vkladů ve vašem portfoliu získáte určité fixní výnosy.

Individuální akcie – Akcie představuje podíl na vlastnictví společnosti. Akcie nabízejí největší potenciální výnos z investice a zároveň vystavují vaše peníze nejvyšší míře volatility. Tato varovná slova nemají za cíl vás od akcií odradit. Mají vás spíše nasměrovat k diverzifikaci, kterou poskytuje nákup souboru akcií prostřednictvím podílových fondů, jak bylo zmíněno výše, na rozdíl od nákupu jednotlivých akcií.

Je dobré zmínit, že akcie jsou nejlepší volbou pro investory s dobře diverzifikovaným portfoliem, kteří jsou ochotni podstoupit trochu větší riziko. Vzhledem k volatilitě jednotlivých akcií je dobrým pravidlem pro investory omezit držbu jednotlivých akcií na 10 % nebo méně z celkového portfolia.

Investice do nemovitostí – Tradiční investování do nemovitostí zahrnuje nákup nemovitosti a její pozdější prodej se ziskem nebo vlastnictví nemovitosti a inkasování nájemného jako formu stálého příjmu. Existuje však několik dalších, mnohem volnějších způsobů investování do nemovitostí.

Jedním z běžných způsobů je investování do nemovitostí prostřednictvím realitních investičních fondů (REIT). Jedná se o společnosti, které vlastní nemovitosti generující příjmy (např. nákupní centra, hotely, kanceláře atd.) a nabízejí pravidelné výplaty dividend.

V posledních letech také vzrostla popularita realitních crowdfundingových platforem, které často sdružují peníze investorů a investují je do realitních projektů. Pro mnoho žen je překážkou pro získání podílu na trhu s nemovitostmi to, že nemají k dispozici velký kapitál na investování. Ale crowdfunding by mohl být vhodnou cestou ke vstupu. Odstraňuje potřebu značného kapitálu, protože lze investovat od opravdu nízkých částek.

Co s tím můžeme dělat?

Naštěstí můžeme udělat mnoho pro to, abychom pomohli zvýšit počet žen, které mají prospěch z investičního portfolia. Zde je jen několik opatření, kterými můžeme začít:

Zvyšovat povědomí o investování pro ženy – Pomůžeme-li ženám pochopit, jak lukrativní může být investování a jak snadné je začít, můžeme odstranit některé překážky vstupu. Navíc tím, že upozorníme na některé z mnoha zdrojů a aplikací, které ženám pomáhají na jejich investiční cestě, můžeme více ženám umožnit, aby začaly svou investiční cestu.

Vzdělávejte ženy – Ve znalostech je síla. Pokud tedy můžeme ženám poskytnout vzdělání, které potřebují k tomu, aby se cítily jistější ve své schopnosti investovat, můžeme jim pomoci vytvořit portfolio, které bude dobře informované, a tím i výnosnější. Společně se vzděláváním je určitě potřeba rozšířit i povědomí o všech možnostech, jak lze své úspory zhodnocovat. Pod pojmem investování si stále spousta z nás vybaví pouze obchodování s akciemi, ovšem možností je mnohem více. Každý si tak může najít to pravé, co splňuje jeho preference.

Budovat u žen a mladých dívek sebedůvěru – Pokud se nám podaří i nadále rozvíjet sebedůvěru mladých žen – nejen obecně, ale i konkrétně v oblasti peněz – můžeme vybudovat celou novou generaci investorek. Navíc tím, že upozorníme na některé z mnoha zdrojů a aplikací, které jim pomáhají na jejich cestě, můžeme více ženám umožnit snazší vstup do světa investic.

Jana Večerková

„Dnes je již nespočet způsobů, díky kterým může v podstatě kdokoliv začít investovat od opravdu nízkých částek. Například uživatel BrikkAppu může přes aplikaci do nemovitosti přímo investovat, a to již od 1 000 Kč. Jde tedy o částky, které by váš rozpočet, v nejhorším případě, neměly nijak zásadně ohrozit a tím tedy odpadá i počáteční strach s investováním začít,“ dodává Večerková z investiční platformy do realit https://www.brikkapp.com/cz.

Pokračovat v boji za rovné odměňování – Potřeba finančního zabezpečení nikam nezmizí. Pomůžeme-li tedy ženám získat větší disponibilní příjem, můžeme jim zajistit, aby měly dostatek peněz uložených na horší časy a aby mohly investovat do vlastního portfolia. K tomu, abyste se kdokoliv stal úspěšným investorem, rozhodně nepotřebuje ekonomický titul. Stačí se jen chtít učit. Pokud se budete vzdělávat v oblasti investičních možností a strategií, můžete začít s větší jistotou budovat své bohatství. Nebojte se na této cestě kontaktovat finančního odborníka, který vám poradí, což je mimochodem také něco, co ženy dělají mnohem častěji než muži.