Výstava Svoboda ukazuje pohled mladé generace designérů na sametovou revoluci

Letos uplynulo 30 let od sametové revoluce a tento důležitý milník v českých dějinách se rozhodla připomenout Česká centra ve své pražské galerii originální výstavou s názvem Svoboda. Studenti dvou českých vysokých škol zde do 23. listopadu vystavují grafický design a drobné objekty znamenající pro ně svobodu.

„Jak vnímají současní studenti pojem sametová revoluce, od které letos uplyne 30 let? S jakými hodnotami si spojují listopadové události a co pro ně znamená svoboda? Grafické a umělecké ztvárnění Svobody poodkrývá pohled mladé generace na neustále aktuální téma vyjádřené formou plakátů, uměleckých objektů a šperků,“ uvádí zástupci organizujících Českých center.

„Do projektu se zapojili studenti grafického designu Západočeské univerzity v Plzni pod vedením Rostislava Vaňka a Kristiny Fišerové a dále studenti ateliéru K.O.V. Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením Evy Eisler,“ dodávají s tím, že výstava je začátkem mezinárodního projektu, do něhož se v roce 2020 zapojí studenti uměleckých škol ze zahraničí.

Na výstavě je možné zhlédnout desítky plakátů s motivem svobody či připomínající sametovou revoluci, především pak Václava Havla. Ve vitrínách jsou pak k vidění drobné objekty, šperky a módní doplňky, které pak dobu před 30 lety připomínají nebo na ni navazují. Vstup na výstavu je zdarma.

Foto: Petr Našic

Zdroj: Česká centra, DesignMag