Ženy si v IT méně věří, jejich výkon je ale srovnatelný s muži

Výkon žen pracujících v IT je srovnatelný s muži a v některých věcech jsou dokonce šikovnější, ukázal online průzkum společnosti Integra Czech Republic mezi programátory a experty na kybernetickou bezpečnost.

Že pracují stejně jako muži uvedlo 73 % respondentů, více šikovnosti a pečlivosti jim přisuzuje 53 % dotázaných. „Jen třináct procent účastníků průzkumu naopak míní, že ženy méně často dosahují dobrých výkonů,“ říká Jakub Válek, business development manager Integry.

Naprostá většina IT specialistů mužského pohlaví (87 %) nevidí rozdíl mezi mužem a ženou, pokud by si měli vybrat, s kým budou spolupracovat. „Na ženách oceňují mužští kolegové jejich empatii, schopnost komunikace a větší ochotu. Pokud ženám něco vytýkají, pak to, že při ostřejší výměně názorů si to berou příliš osobně,“ vysvětluje Jakub Válek.

Mezi největší přednosti žen v IT patří preciznost (53 %), kreativita a zvídavost (obě vlastnosti uvádí 33 % respondentů), schopnost dotahovat věci do konce, multitasking a schopnost skloubit práci s osobním životem (všechny tři vlastnosti uvedlo 27 % respondentů).

Muži v IT jsou přesvědčení, že si ženy méně věří, což také považují za jejich nejčastější slabinu ‒ uvedlo ji šest z deseti dotázaných. Podle třetiny respondentů mají ženy špatné analytické myšlení.

Nejvíce ženy vynikají v testování (57 %), přesně polovina dotázaných vnímá jejich schopnosti v oblasti designu (UX/UI), podle 43 % respondentů ženy excelují v projektovém managementu.

Výsledky průzkumu přehledně:
(respondenti mohli uvést více možností)

Jak vnímáte ženy v oboru?

73,3 %  jejich výkon je srovnatelný s muži
53,3 %  jsou v některých věcech pečlivější a šikovnější
13,3 %  méně často dosahují dobrých výkonů

Co patří mezi velké přednosti žen?

 

53,3 %  preciznost (přesnost, dokonalost)
33,3 %  kreativita
33,3 %  zvídavost
26,7 %  schopnost dotahovat věci do konce
26,7 %  multitasking (schopnost dělat více věcí najednou)
26,7 %  schopnost skloubit práci s osobním životem/rodinou
20 %     nebojí se myslet a vidět věci jinak
20 %     schopnost vidět věci v souvislostech (kontext)
20 %     time management
6,7 %    analytické myšlení

Co naopak jsou jejich slabiny?

60 %     méně si věří
33,3 %  špatné analytické myšlení
13,3 %  špatný time management
6,7 %    nejsou odborně dobře připravené
6,7 %    bojí se myslet a vidět věci jinak
6,7 %    nedostatečná preciznost
6,7 %    neschopnost vidět věci v souvislostech (kontext)
6,7 %    neschopnost skloubit práci s osobním životem/rodinou

Ve kterých IT činnostech ženy vynikají

57,1 %  testování/QA
50 %     UX/UI
42,9 %  projektový management
21,4 %  vývoj
21,4 %  business analýza
14,3 %  IT analýza