Mathilda Nostitzová

 

“Česky jsem se naučila u piva a guláše.”

 

mOCP_042016_135

Nikdy se nesmíte vzdát. To je poselství, které předala hraběnka Nostitzová hostům na klubovém setkání Ocenění Českých Podnikatelek.

Mathilda Nostitzová odešla ve svých 12 letech s rodinou z Československa v roce 1948 pod tlakem úřadů, které nutily její rodiče – tatínka s českou a maminku s německou národností – k rozvodu. Co ji čekalo po návratu? Její silný životní příběh připomíná, jak je důležité nikdy neztratit zápal pro věc a ani za zdánlivě zoufalých okolností se nikdy nevzdat.

„V emigraci jsem zapomněla česky. Nejlepší způsob, jak se znovu naučit česky, bylo u piva a guláše,“ vypráví Mathilda Nostitzová. Znovu se naučit rodný jazyk bylo po návratu klíčové. „Říkali mi, musíte mluvit s lidmi, povídejte si třeba s příbuznými. No jo, jenže mí příbuzní jsou rodina Lobkowicz, Kinsky a Kolowrat. S těmi mluvím francouzsky a anglicky. Proto mě poslal můj učitel češtiny do hospody.“

Nejstarší z pěti dětí hraběte Karla Nostitze-Rienecka našla rodinný zámek v Plané v totálně zdevastovaném stavu. Chtěla se o něj postarat, restituce však dopadla neúspěšně. Nebylo to však hlavní poslání, které si v České republice zvolila. Rozhodla se pomáhat slabozrakým a nevidomým, pro které založila Nadační fond Mathilda.

„Nemůžu jen přijít zpátky a dělat restituce. To se navíc stejně nepodařilo. Mohu ale obcházet lidi a přemlouvat je, aby pomohli potřebným,“ říká o založení své nadace. Sama se také angažuje v organizaci pro výcvik vodicích psů. Za svou činnost obdržela v roce 2013 Stříbrnou pamětní medaili Senátu za celoživotní přínos a podporu zrakově postižených.

„Nejdůležitější je, aby se nevidomý naučil žít sám. To je to, co mu může skutečně pomoci. K tomu potřebuje speciální vybavení. Jsou to závažné věci, tento stát to však takto nebere. Proto existuje naše nadace,“ říká Mathilda Nostitzová.

V emigraci Mathilda Nostitzová psala pro týdeník Der Spiegel nebo coby módní redaktorka pro časopis Constance. Protože se ve svých 34 letech provdala za italského diplomata, čekal ji život v mnoha zemích celého světa, mimo jiné i v Japonsku a Ománu. Pustit se po návratu v roce 1992 do zcela nového poslání znamenalo najít nový zdroj životní energie, který je společný všem ženám, které se nikdy nevzdávají a mají stále radost z objevování nových věcí.

mOCP_042016_082

Zakladatelka Ocenění Českých Podnikatelek Helena Kohoutová, jejíž motto Nikdy se nevzdat potvrdila Mathilda Nostitzová svými životními zkušenostmi i slovy, říká: „To, jakým způsobem se díváme do budoucnosti, je pouze na nás.“

Také ostatní hosté setkání navazovali na téma, které postupně rozvíjelo myšlenku, že jsme to jen my, kdo je strůjcem našeho osudu, ať už v podnikání, nebo osobním životě.

Alena Králíková, manažerka firemní kultury a společenské odpovědnosti ČSOB, vyzdvihla vzájemné sdílení hodnot zaměstnanců a firmy, a to především v charitativním působení. Banka například podporuje neziskové organizace v regionech a zavedla fond vzdělání, který poskytuje studijní stipendia mladým lidem z problematických rodinných poměrů.

„Občas si říkáte, že si svůj osud nezasloužili, ale za pár let je potkáte a jsou z nich hotoví mladí lidé s neuvěřitelným drajvem,“ říká o podpořených studentech Alena Králíková.

Šárka Dolanská, krajská ředitelka v České pojišťovně, je profesně vysoce postavenou ženou. Svůj příspěvek na téma jak zvládnout složitou manažerskou situaci podložila i dalšími vlastními zkušenostmi s překonáním nemoci a z veselejších témat také s výchovou malého syna, kterého od malička učí dívat se na svět pozitivně a umět druhé chválit. Svůj přístup shrnuje: „Když se usmíváte, je to pro okolí nakažlivé.“

Vít Štěpánek, ředidel divize Services NWT, uvedl téma, které si zvolily v dotazníku členky klubu, a to nástroje moderní komunikace ve firmě, reporting a vyhodnocení dat. Díky moderním technologiím je totiž možné vytvořit nástroje, které umožňují kontrolovat firemní data, aniž bychom chodili do práce. Pro 43 % podnikatelů je však primárním nástrojem komunikace stále e-mail, přičemž 54 % kontroluje pracovní email o dovolené a 74 % doma.

„I z toho vidíme, že současným trendem je promíchávat osobní život s pracovním. Podstatné však je, abychom i na soukromých zařízeních pracovali bezpečně i s daty, která máme ve firmě,“ říká Vít Štěpánek.

Pavel Procházka, majitel a CEO společnosti Palatinum, poradil, jak si udržet obchodní postavení na trhu, když se všechno kolem mění. Současným závažným jevem je nedostatek lidí, a tento trend se stále prohlubuje.

„Je čím dál méně lidí, a může proto nastat moment, kdy dojdou i obchodníci. Menší počet obchodníků můžeme kompenzovat vhodným IT řešením, jako jsou automatické obchodní systémy. Ale i díky obyčejnému Skypu zvládneme trojnásobný počet schůzek, než kdybychom museli všechny objet autem,“ uvádí Pavel Procházka.

Setkání proběhlo ve stylovém prostředí Siddharta Café v Jakubské ulici na Praze 1, která je proslulá designovou pop-artovou atmosférou a nabízí vhodný prostor pro akce na míru. Cestovní kancelář Blue Holiday lákala hosty na exkluzivní letní zájezdy a obdarovávala je drobnými dárky. Dámy mohly obdivovat i vystavený vůz Volvo XC90.

Kde můžete vidět ty nejšikovnější české ženy pohromadě? Kde můžete být svědky neuvěřitelně silných příběhů lidské vůle a úspěchu? Projekt Ocenění Českých Podnikatelek – OCP podporuje a oceňuje české podnikatelky. Hodnotí se jedinečná kombinace tvrdých čísel a osobních podnikatelských příběhů. V Ocenění Českých Podnikatelek dojde uznání společenská odpovědnost držená v rukou českých žen a jejich vliv na celkovou kultivaci podnikatelského prostředí. Již od roku 2008 pomáhá tento projekt budovat hrdé Česko! Samotné podnikatelky díky automatickému členství v klubu podnikatelek získávají nepřetržitý přísun podnikatelských rad a tip, nový pohled na své podnikání a velice často i nová přátelství. Do Ocenění Českých Podnikatelek – OCP se mohou podnikatelky přihlásit na doporučení odborného garanta CRIF – Czech Credit Bureau, který jejich firmu doporučil na základě analýzy účetních závěrek za poslední tři roky. Dále musí jejich firma mít minimální roční obrat od 10 milionů Kč a hodnocení iRating ve stupních 1–11, být plně v českých rukou a doba podnikání musí být nejméně 4 roky. Za dobu její existence prošlo soutěží již 101 832 podnikatelek, ze kterých postoupilo 2549 semifinalistek, a z nejužšího výběru 328 finalistek bylo nakonec oceněno 77 vítězek.

www.oceneniceskychpodnikatelek.cz

Zdroj: Agentura Helas