Hanka Púllová & Eva Pešková

 

“CESTA OD SPOLEČNÉHO PODNIKÁNÍ K BLÍZKÉMU PŘÁTELSTVÍ, NEBO NAOPAK?”

 

Je možné a vhodné rozjíždět business s blízkými přáteli? Co lze nabídnout jednotlivcům, kteří ztratili práci a firmám, které se chystají na propouštění v době pandemie? A jakou roli v projektu „Leaders in Transition“ hraje právě Czech and Slovak Leaders Magazine?

Nikdy během historie lidstva jsme nepracovali tak intenzivně a tak dlouhou dobu. Proto, abychom dosahovali dlouhodobě optimálních výsledků, je dobré znát nejen svůj přirozený talent, ale dále ho rozvíjet. Definování svého poslání pak hraje důležitou roli v podobě tzv. vnitřní kotvy, která je důležitá zejména v době turbulentních změn.

Jeden z podnikatelských bonmotů říká, že ideální počet společníků ve firmě je liché číslo menší než tři. Bohužel ženské podnikání je obklopeno nejen mnohými předsudky, ale doprovází ho i ponuré statistiky. Víte, že každá třetí žena o podnikání sní, ale pouze osm procent svůj sen dotáhne do konce? A pouhá tři procenta investic jsou věnována ženským start-upům?

Právě proto bych vám ráda představila příběh dvou žen, které popírají výše zmíněná tvrzení. Dokazují, že přátelství podnikání neohrozí, budují firmu JOBS 2030 v době pandemie a dokazují, že silná vize a dobrý produkt přitáhnou nejen klienty, ale i další tým spolupracovníků a nové projekty. A vlastně mne těší, že jsem tak trochu ke zrodu spolupráce přispěla, protože jsem obě protagonistky seznámila.

S Evou Peškovou se znám přes 20 let a působily jsme ve stejné firmě. S Hankou jsem se seznámila před pěti lety a od té doby fascinovaně sleduji její cestu za posláním, které si definovala. A kruh se uzavřel koncem loňského roku, kdy mne obě oslovily, abych se s titulem Czech and Slovak Leaders zapojila do projektu Leaders in Transition, který má pomoci jedincům v případě ztráty zaměstnání a firmám v dobách restrukturalizace. Náš časopis tak pomáhá podporovat subjekty, které byly postiženy krizí a přináší inspirativní příklady ze světa podnikání.

Leaders in Transition je komplexní transformační program zaměřený na rychlé uplatnění lídrů, manažerů a seniorních specialistů na trhu práce. Naší vizí je, aby si práce našla lídry. Kdo by také chtěl obcházet personální agentury nebo headhuntery? Proto jsme do našeho programu zapojili další zkušené profesionály.

Hanka Púllová – Z vedení korporace k vlastnímu poslání

V době, kdy jsem Hanku poznala, měla zkušenosti z velmi úspěšného působení u velké nadnárodní personální společnosti, celosvětově jedničky na trhu, jejíž české zastoupení během čtyř let vybudovala z malé společnosti s 50 zaměstnanci a obratem 0,5 mld Kč na firmu zaměstnávající 250 lidí s obratem téměř 2 miliardy. Během tří let se jí dokonce podařilo stát se dvojkou na českém, vysoce konkurenčním trhu. Spolu s rychlým růstem zlepšila všechny finanční ukazatele společnosti. Za zmínku také stojí, že tato společnost ročně zaměstnávala okolo 10 000 lidí u klientů jako SAP, Amazon, DHL, Brose a zprostředkovala trvalé zaměstnání téměř 1 000 lidí. Přesto jsem v pozici kouče cítila, že vnitřně není naplněná a touží realizovat své velké poslání, kterým je měnit svět práce. V momentě, kdy z firmy odešla a začala rozjíždět své podnikání, mne napadlo Hanku propojit právě s Evou.

Eva Pešková – Z vedení velké rodinné firmy k podpoře jednotlivců a firem

Eva více než 20 let pracovala v oblasti IT, kde měla příležitost podílet se na vybudování velmi úspěšné české IT společnosti na nejvyšších manažerských pozicích jako HR Manager, COO a současně také byla mnoho let v představenstvu společnosti. Díky této zkušenosti postupně prošla mnoha rolemi a měla možnost stále podporovat a iniciovat rozvoj firmy i jejích zaměstnanců. Po prodeji firmy se začala věnovat práci s klienty jako Gestalt koučka a konzultantka zejména v oblasti HR a procesů. Je možné a vhodné rozjíždět business s blízkými přáteli? Co lze nabídnout jednotlivcům, kteří ztratili práci a firmám, které se chystají na propouštění v době pandemie? A jakou roli v projektu „Leaders in Transition“ hraje právě Czech and Slovak Leaders Magazine? Nikdy během historie lidstva jsme nepracovali tak intenzivně a tak dlouhou dobu. Proto, abychom dosahovali dlouhodobě optimálních výsledků, je dobré znát nejen svůj přirozený

Evo, co bylo nejdůležitější pro začátek spolupráce?

„S Hankou jsme se několikrát sešly a zjistily jsme, že máme obě hodně zkušeností z oblasti HR a trhu práce a také máme hodně podobný náhled na to, jak bychom chtěly trh práce ovlivňovat a měnit. A taky jsme si hned od začátku sedly lidsky. To propojení našich energií bylo cítit hned od začátku.“

Firmu JOBS 2030 jste začaly budovat v roce 2018, kdy byl trh práce zcela jiný.

Eva Pešková:

Ano i ne. V roce 2018, kdy jsme se s Hankou potkaly, byl (a myslím, že stále do jisté míry je), trh práce velmi pokřivený, až nezdravý. Byla téměř nulová nezaměstnanost, vysoké platy a tolik benefitů, že už si je ani sami zaměstnanci nepamatovali, natož, aby je považovali za motivující. A od mnoha zaměstnanců jsme obě s Hankou slyšely vlastně jen stížnosti a projevy nespokojenosti. Také jsme znaly hodně lidí, kteří trpěli syndromem vyhoření. Obě jsme se shodly na tom, že lidem chybí smysl v práci a od toho byl už jen krůček k rozhodnutí, že s tím chceme něco udělat. Kladly jsme si hodně otázek. Například proč by měli lidé dělat práci, která je nebaví, jak zjistit, proč mě práce nebaví, jak zjistit, jaká práce mě bude bavit, proč mi to nejde, proč dělám chyby, hrozí mi syndrom vyhoření? Ale hlavně jak to udělat, abych měla svoji práci snů, správnou práci, která mě bude bavit, budu v ní dobrá, budu důvěryhodná, bude mně dodávat energii, a ještě dostanu dobře zaplaceno? Jak být spokojená a úspěšná v práci? Jak mít smysluplnou práci? Jde to vůbec? My jsme přesvědčené, že to jde. A nejen to, že je to jeden z klíčů ke spokojenosti v životě. Smysl v práci se i podle průzkumů společnosti Deloitte dostává do popředí motivačních faktorů lidí v práci.

Nespokojenost potenciálních zákazníků je častou cestou ke vzniku nového produktu.

Hanka Púllová:

Když jsem se počátkem roku 2019 dostala do kontaktu s možností využít virtuální realitu v koučování a osobním rozvoji, objevila jsem zde netušené možnosti. Práce s vizualizacemi ve virtuální realitě se stala trvalou součástí našich služeb.

S ostatními kolegy jsme připravili komplexní program, který využíváme jak pro práci s jednotlivci, tak při práci s týmy. Zaměřujeme se zejména na práci s lídry, kde vidíme velký potenciál pro realizaci změny nejen na úrovni jednotlivce, ale možnost ovlivnit i firmu jako takovou.

Během programu procházíme s klienty jednotlivé kroky na cestě k definování jejich ideální práce nebo ideální pozice ve firmě nebo v týmu. Základní myšlenkou je poznání sebe sama – čím lépe se poznáme, tím více jsme schopni využívat vlastní zdroje, tím více budeme v práci důvěryhodní a tím více nás bude práce uspokojovat.

Evo, za dobu působení v personalistice jsi poznala spoustu různých osobnostních testů a hodnocení. Vy se však nezaměřujete na zkušenosti a získané dovednosti, ale na talent. Shodou okolností jsem sama certifikovanou koučkou Talent Dynamics, kterou považuji za nejlepší široce dostupnou osobnostní diagnostiku zaměřenou na talent na českém trhu.

Eva Pešková:

Ano, talentová typologie Rogera Hamiltona jednoduchým způsobem popíše obraz přirozených talentů každého klienta. Každý z nás je jedinečný a je důležité, jakým způsobem své talenty uplatňujeme v praxi. Znalost našich talentů hraje velmi důležitou roli také v naší spolupráci s Hankou. Dovedeme si mnohem lépe porozumět, respektovat se ve způsobu naší práce a komunikace, vzájemně se motivovat a dodávat si energii. Pomáhá nám to také podporovat náš blízký vztah, který je pro nás obě velmi důležitý. Když víme, že každá z nás k dané problematice přistupuje jiným způsobem, pomáhá nám to být trpělivější a tolerantnější. Když uvedu příklad, Hanka je profilem Dynamiky talentu Creator, který neustále vymýšlí nové věci a je pro ni důležitý nadhled, když chci diskutovat detaily, je lepší ji na to dopředu připravit a hlídat si čas, kdy udrží pozornost. Já jako profil Trader potřebuji ve věcech řád a pořádek, neustálé novinky sice zvládnu, ale hlídám si detaily, které by jinak Hance utekly. Abychom pracovaly efektivně, dělíme si úkoly mezi sebe podle tohoto klíče. Hanka připravuje nové služby a já hlídám, abychom je měly propsané do všech materiálů, propojené s webem, nastavené cenově a předané marketingové agentuře.

Součástí našeho programu je také analýza cca 600 nejčastější pozic na pracovním trhu z hlediska využití vlastních talentů. Stručně řečeno, pokud víme, jaký máte talentový profil, umíme vám poradit, na jakých pozicích a v jakých činnostech pravděpodobně nejlépe uspějete. Pokud totiž v práci využíváme jak naše znalosti a předchozí zkušenosti, tak i talent, pracujeme efektivněji, dosahujeme výsledků jednodušeji a zároveň jsme důvěryhodnější pro své okolí.

Pouhý talent však nestačí. Talent musí být nejdřív rozpoznán a potom rozvíjen…

Eva:

U klientů nás dále zajímají vášně, které definujeme jako oblasti nebo témata, která nám umožňují prožít pozitivní emoce a dlouhodobý smysl. Vášeň, nebo můžeme také říct vnitřní motor, je zdrojem naší energie, vytrvalosti a vůle, dodává nám energii a pomáhá nám překonávat překážky a neúspěchy. Zároveň si v oblastech, které nás dlouhodobě zajímají, vyhledáváme nové informace a přirozeně se učíme. Nemusíme v nich chodit na žádné povinné školení.

A pro poslání se mně osobně nejvíce líbí obraz kotvy, která vás udrží na rozbouřeném moři. Znalost poslání dává našemu životu a práci smysl. Je důležité dělat v životě věci, které vám dávají smysl. Pomáhá to k dlouhodobé vyrovnanosti a spokojenosti. Bez smyslu nám bude vždy něco v životě chybět a dříve nebo později ho začneme hledat. Bez znalosti poslání si začneme kompenzovat smysl v jiných aktivitách, než v práci a budeme hůře nastavovat work-life balance.

Všechny kroky vztahujeme k práci, i když většinu poznání může každý využít i ve svém soukromém životě.

A to vše je umocněno o prožitek ve virtuální realitě. Sama si vzpomínám na ten silný prožitek, když jsem viděla doslova vesmír možností před očima a začala jsem si psát první kroky.

Hanka:

Poté, co si klient definoval podobu ideální práce, vstoupíme s ním do prostoru virtuální reality, která dává možnost hlubokého prožitku a spojuje fakta s emocemi. Vizualizace ve virtuální realitě v 3D prostoru je jiný zážitek a na každého působí jinak. Díky zkušenostem s více než 750 klienty jsme vypozorovaly vazbu mezi talenty a prožitkem ve virtuální realitě. Jinak ji prožívají kreativní lidé a úplně jinak například analytici. A my víme, jak s nimi pracovat, aby měli zážitek co největší.

Virtuální realitu velmi úspěšně využíváme při práci s jednotlivými týmy a firmami. Pomocí VR propojujeme osobní vize lidí v týmech s vizí týmu a tu pak napojujeme na vizi celé firmy. Dochází ke sladění týmu, zlepšení spolupráce jednotlivých členů a dlouhodobému přirozenému zvýšení výsledků. Některé týmy využívají práci ve 3D prostředí k nalezení nových obchodních příležitostí a inovací. Svou vizi, nové nápady anebo změnu ve struktuře práce mohou ve 3D lépe představit vedení firmy. Máme zkušenost s jednou velkou bankovní společností, kde jeden tým svému novému šéfovi představil svou vizi a změnu ve struktuře práce právě ve 3D realitě. Šéf, který do té doby nechtěl o takových změnách slyšet, najednou lépe pochopil. A přislíbil podporu. Ne, náš přístup není “všelék”. Ale je to výborný nástroj na zapojení osobního prožitku k informacím.

Jak tedy vnímáte budoucí trh práce? A jaký první krok doporučíte firmám?

Eva:

Covidová doba ovlivňuje fungování a služby mnoha společností. Lidé a týmy pracují hybridně. Část práce probíhá z domova, lidé částečně dojíždí do kanceláře. A teď je otázka, co tato doba přináší?

Mnohé společnosti se musí vrátit ke kořenům svého “proč”, důvodům, proč existují. Redefinovat si své poslání a služby, způsob, jak dodávají hodnotu. My máme radost, že díky našim službám jsme připraveny takovým firmám a lídrům pomoci. Pomoci jim najít novou cestu k úspěchu. Protože to je naše poslání.

Hanka:

Covid změnil mnohé trendy na trhu práce. Některé, jako využívání technologií, uspíšil a zintenzivnil. Technologie, které firmy plánovaly zavádět v několika následujících letech, byly nuceny zavést v několika málo měsících. Zavádění technologií všeobecně mění strukturu prací ve firmách. Pozice, které jsou opřeny o STEM obory (science, tech, engineering, maths) dlouhodobě posilují, ale pozice, které jsou více administrativního a rutinního charakteru zanikají. Můžeme tedy očekávat přesun zaměstnanosti mezi obory a mezi pozicemi. Je důležité, aby lidé posilovali své „tech“ dovednosti a ještě důležitější, aby věděli, kterým směrem jít a mohli se o svou vnitřní navigaci opřít.

Dalším trendem, který jsme v roce 2020 zaznamenali, je snižování počtu žen na nejvyšších manažerských pozicích. Mluví o tom např. zpráva společnosti McKinsey, která uvádí, že v Americe, po pěti letech pozitivního vývoje, zaznamenali výrazný pokles během jednoho jediného roku!

I proto jsme se s Tebou, milá Lindo, zaměřily na podporu žen na lídrovských pozicích. Díky programu “Women Leaders Powered by Tech” jim pomáháme najít vlastní sílu a opřít se o využívání technologií. Propojujeme je s dalšími inspirativními ženami z tech oborů v ČR, ale i ve světě. Např. Izrael je ukázkovou zemí, kde se ženám velmi daří v tech startupech. A v propojení, vzájemné inspiraci a sdílení je velká síla. Ale o tom zase někdy příště.

Linda Štucbartová