Technologie jsou impulsem ke změně

238_uvodniRozhovor s Ondřejem Novodvorským, obchodním ředitelem pro malé a střední firmy ve společnosti Microsoft.

Jak mohou moderní technologie v blízké budoucnosti proměnit způsob práce?

Moderní technologie, zejména cloudové, umožňují pracovat, komunikovat a tvořit odkudkoli. Mobilita, kterou cloud umožňuje, je významným zdrojem růstu pro organizace i celé ekonomiky. Dle studie společnosti Business Consulting Group, roste čtvrtina podniků, které intenzivně využívají mobilitu, dvakrát rychleji než ostatní a tvoří osmkrát rychleji pracovní místa. Schopnost neustálé technologické inovace je zásadní. Vždyť 90 % společností Fortune 500 z roku 1955 již nyní neexistuje, protože neinovovaly dostatečně rychle. Dříve byly inovace skokové a nárazové a vyžadovaly jednorázové vysoké investice. Cloudové technologie to změnily, protože všem organizacím bez rozdílu velikosti umožňují průběžnou inovaci bez velkých pořizovacích nákladů. Schopnost průběžně získávat a chytře používat nejnovější technologie se tak stává skutečně významnou konkurenční výhodou.

Proč jsou čeští zaměstnavatelé tak konzervativní co do flexibility místa a času práce zaměstnanců?

Technologie jsou klíčovým impulsem ke změně, ale její těžiště je ve firemní kultuře. Různé role v organizaci mají různou míru mobility, nicméně ve znalostní ekonomice stále více lidí tvoří hodnotu nikoli tím, že vykonává předem určené postupy, ale tím, že získává či vytváří, vyhodnocuje a zpracovává, a především sdílí a rozvíjí informace, znalosti a nápady. Výzkumy ukazují, že dvě třetiny práce s informacemi a znalostmi se už dnes děje mimo kancelář. Právě možnost pracovat z různých míst pomáhá tvořit unikátní hodnotu i vztahy. To samozřejmě vyžaduje ochotu změnit způsob, jímž řídíme lidi a hodnotíme jejich přínos a výsledky. A právě obava ze změny zavedených postupů patří mezi ty největší překážky zavádění flexibility a mobility v práci. Je to výzva především pro střední management, který potřebuje opustit direktivní řízení a přímou kontrolu a začít hodnotit lidi podle výsledků. Často se nás lidé ptají, jak víme, že zaměstnanci, kteří nejsou v kanceláři, pracují. Existuje řada způsobů, jak to „vědět“ ‒ a manažer, který dobře zadává cíle a je v pravidelném kontaktu se svým týmem, to pozná podle postupu a výsledků projektu.

Lze některé technologické novinky v oblasti mobilní kanceláře využít i v osobním životě?

Těch příkladů je celá řada, vždyť moderní technologie se dnes prolínají našimi životy tak přirozeně, že si to často ani neuvědomujeme. Zcela běžně a intuitivně používáme Word pro vytváření jakýchkoli textů, pozvánku na party či prezentaci rodinných fotek snadno uděláme v PowerPointu, na kontrolu měsíčních výdajů pravděpodobně použijeme Excel a pro zavolání prarodičům či dětem studujícím v zahraničí běžně využíváme videohovory přes Skype. Velký zlom ve využívání moderních technologií přinesly pár let zpátky cloudové služby. Jako příklad bych uvedl třeba online úložiště OneDrive, které využívám pro uložení všech svých vzpomínek a zážitků ve formě fotek. Kdykoliv se o ně pak chci s kýmkoliv podělit, jednoduše se k nim dostanu ze svého chytrého telefonu, počítače či tabletu, na jedno kliknutí je navíc mohu sdílet, s kýmkoli potřebuji. Navíc mám jistotu, že v případě ztráty zařízení o ně nepřijdu. Za velkého pomocníka považuji také poznámkový blok OneNote, kde lze jednoduše vést různé nákupní seznamy, své myšlenky a nápady, plány dovolených či výletů. Všechny své poznámky tak mám dostupné na jednom místě, navíc každá změna, kterou udělám, se během okamžiku promítne všem, s nimiž daný sešit sdílím. Moderní technologie, na které jsme v kancelářích dnes již zcela běžně zvyklí, jsou tedy zcela přirozenou součástí i našich osobních životů, které nám dokážou v případě správného používání značně zjednodušit a zpříjemnit.

Člověk je teritoriální živočich. Nejdou některé aspekty vývoje proti této přirozenosti, například sdílená kancelář?

V minulosti jsme zažili různé přístupy ke kancelářím – oddělené prostory, které vytvářely pocit izolace a omezovaly komunikaci mezi lidmi, či plně otevřené kanceláře, které naopak ztěžovaly možnost se soustředit. Podle nedávné studie Microsoftu pracuje téměř pětina Čechů přesčas právě proto, že přes den nemají klid na práci. V Microsoftu vnímáme pracoviště jako strategický nástroj, který nám pomáhá podpořit kulturní změnu a růst. Klíčové pro nás je to, jak lidi pracují, nikoli kde.

Nepotřebujeme univerzální řady stolů, ale místo, kde se budou kolegové a obchodní partneři rádi setkávat a spolupracovat, které nabídne prostor pro týmovou kreativitu i individuální práci a soustředění. Navíc využívají-li vedle toho lidé možnost práce z domova zhruba dva až tři dny v týdnu, má to pozitivní dopad na výkon, spokojenost v práci i vztah s nadřízeným. Lidé totiž mohou efektivně strávit prací i čas, který by jinak trávili dojížděním.

Zdroj: Agentura Helas