GUERÉZY A KOČKODANI SE ZABYDLUJÍ V NOVÉM PAVILONU GORIL

Guerézy pláštíkové zkoušejí travnatý výběh, kočkodani Brazzovi zkoumají vnitřní expozici – zabydlovaní jednotlivých obyvatel nového pavilonu goril v Zoo Praha je v plném proudu.

„Všech pět gueréz včetně samice s mládětem téměř ihned po otevření vyskákalo ven na nejbližší strom. Po chvilce se osmělily a začaly šplhat po lanech i kmenech,“ popisuje první zkušenost gueréz s venkovním výběhem vrchní chovatel primátů Martin Vojáček.

Vůbec poprvé mohly tyto stromové opice vyzkoušet rozlehlý zelený výběh, osazené dřeviny, parkosy a zdejší lanoví. Skrze velká okna se také již mohou seznamovat se svými budoucími spolubydlícími – rodinnou skupinou goril nížinných. Expozice jsou stavebně řešeny tak, aby se oba druhy mohly nezávisle na sobě stáhnout do zázemí.

Jednotlivými fázemi přivykání si procházejí i další obyvatelé pavilonu. Kočkodani Brazzovi se již seznamují s uspořádáním vnitřní expozice, kterou budou sdílet s africkými prasaty, štětkouny kamerunskými.

Abychom guerézám i kočkodanům usnadnili přivykání novému prostředí, aklimatizovali se po svém příchodu nejprve v chovatelském zázemí. Nyní je postupně pouštíme do vnitřních a poté i venkovních expozic,“ vysvětluje fáze obydlování pavilonu kurátor primátů Jan Mengr s tím, že kočkodani se do svého venkovního výběhu podívají pravděpodobně příští týden.

Nový pavilon goril se všemi jeho expozicemi a obyvateli představí Zoo Praha veřejnosti 28. září při příležitosti své 91. výroční slavnosti.