Každý druhý občan EU použil loni internet k vyhledávání informací o zdraví

Údaje Eurostatu [1] ukázaly, že loni použilo internet k vyhledávání informací o zdraví celých 52 % obyvatel EU. Odborné zdravotní informace nejčastěji vyhledávali obyvatelé Nizozemska (72 %), nejméně pak Bulhaři (25 %). Na návštěvu svého praktického lékaře se v celé EU alespoň jednou objednala jen necelá pětina populace (17 %). Podle doc. MUDr. Viléma Danziga, Ph.D. FESC, kardiologa a garanta MBA oboru Management zdravotnictví na institutu CEMI, digitální zdravotnictví může zlepšit efektivitu, dosah i dopad zdravotní péče.

Postupem času se zdravotní péče přesouvá z prostředí nemocnic a klinik do domácího a virtuálního prostředí. Podle průzkumu společnosti Accenture [2] si téměř polovina Američanů v loňském roce otevřela svůj elektronický zdravotní záznam. Nejčastěji proto, že chtěli získat informace týkající se výsledků laboratorních a krevních testů nebo aby si prohlédli záznamy týkající se jejich návštěvy lékaře. „Elektronický zdravotní systém může poskytnout důležité informace související se zdravotním stavem každého pacienta. V databázi je možné najít například prodělané nemoci, operace či momentálně indikované léky,“ vysvětluje Vilém Danzig.

Digitální zdravotnické technologie nabízí řadu možností, jak si může jejich uživatel sám spravovat zdraví. Některé z nich jsou zaměřené na prevenci nemocí. V dnešní době pomáhají tzv. telemedicínská zařízení sledovat frekvenci tepu, hodnotu krevního tlaku či hladinu cukru v krvi. Pokud je něco v nepořádku, upozorní konkrétní osobu na to, že by měla navštívit zdravotnické zařízení. Tím může dojít k výraznému omezení návštěv pohotovosti.

Digitální zdraví a telemedicína spojují moderní technologie, které využívají mobilní (mHealth), digitální i cloudové platformy tak, aby pacientům byly nabízeny co nejlepší zdravotní služby. Kromě interakce mezi pacientem a poskytovatelem zdravotní péče podporuje také vzájemnou komunikaci mezi zdravotníky a zdravotnickými zařízeními.

Zdroje:
[1] https://www.healthcareitnews.com/news/new-ehealth-digital-service-infrastructure-allows-first-eu-citizens-use-eprescriptions-across
[2] https://www.accenture.com/t20180306T103559Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-71/accenture-health-2018-consumer-survey-digital-health.pdf